Vil du være med å etablere Pådriv Trondheim?


Er du en pådriver? En som ønsker å påvirke den bærekraftige og nyskapende fremtiden i Trondheim? Da trengs dine ideer og smarte løsninger, hvorvidt du representerer en lokal bedrift, en nasjonal organisasjon, bare deg selv eller noe helt annet. Sammen skaper vi fremtidens bydeler!

Gjennom Pådriv-nettverket kan du være med å gjøre Trondheim – og kanskje din bydel – til et enda mer attraktivt sted å satse på, både for næring, kompetansemiljø og beboere.

Vi vurderer nå hvorvidt Pådriv skal etableres i Trondheim og hvilke geografiske områder Pådriv skal konsentrere seg om først. Beslutningen kommer mot slutten av 2020.

Ta kontakt med prosjektleder, Karin Lindgård, eller intern prosjektleder, Torstein Langeland, hvis du ønsker å involvere deg.

Potensielle områder

Nyhavna: Kulturaktører, havn og krigsminner/historie

Tenk deg: På Nyhavna vokser kunst i verdensklasse fram side om side med tradisjonell havnevirksomhet og gjenlevninger fra krigens dager. Har du lyst å utforske mulighetene, uttrykkene og aktivitetene en slik bydel trenger?

Nyhavna skal de neste tiårene omskapes til en helt ny sentrumsbydel. Det er det største sentrumsnære arealet som er tilgjengelig for byutvikling. Den vågale og innovative transformasjonen har allerede startet. Her skal industri og havn leve side om side med kultur og innovasjon. Det er vedtatt at Nyhavna skal bli en bærekraftig, levende og attraktiv bydel, og det spirer tanker om en kreativ smeltedigel.

Elgeseter: Studenter, kunnskap og kinderegg

Tenk deg: I Elgeseterområdet gror det fram et klekkeri for nye ideer. Her holder kunnskapens høyborg til, omkranset av et lekent ungdommelig pågangsmot. Har du lyst å være med å utvikle et konglomerat av åpne møteplasser der folk myldrer og deler tanker og ideer?

Elgeseterområdet er byens tyngdepunkt for kunnskap, forskning og innovasjon. Her finner vi allerede tungvektere som NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital. 10-15 000 flere studenter og ansatte skal i løpet av de kommende 10 årene finne sitt daglige virke i bydelen. Mange aktører har fått opp øynene for bydelen og har spennende planer i området. Frem mot 2029 skal NTNUs fagmiljøer samles til et bynært campus, og det er ikke uten grunn at valget falt på Elgeseter. Elgesetergates nye utforming vil stå som en fysisk manifestasjon av hamskiftet bydelen gjennomgår. Elgeseter blir et naturlig sentrum for forskning og innovasjon.

Sluppen: Teknologi, fornybar energi og mobilitet

Tenk deg: Sluppen og Star Trek. En high tech bydel med de smarte og nyskapende grepene for framtidens boliger, arbeidsliv og mobilitet. Har du lyst å utforske energisystemene, flyten av folk og de sømløse tjenestene for et hypermoderne byliv?

Sluppen er Trondheims geografiske sentrum og definert som byens sørligste sentrumsområde. Her bindes byen sammen. Området vil bli helt sentralt for de kollektive transportårene og til å bli en naturlig del av kunnskapsaksen. Da får Sluppen en viktig rolle å spille i det sammenhengende området for teknologibedrifter, forskning og undervisning. Et helt nytt bydelssentrum, for alle som kommer til å bosette seg her, kan knytte sammen de store fine grøntarealene i Smidalen og den umiddelbare nærheten til Nidelven. Det er mange spennende muligheter for å videreutvikle disse bydelsegenskapene.

Hvem står bak oppstarten av Pådriv Trondheim?

En rekke personer har så langt vært involvert i forarbeidet for å etablere Pådriv Trondheim, og følgende virksomheter har bidratt med ressurser.


"Får vi bredden av næringsliv, offentlig sektor, kunnskapsmiljø og sivilsamfunn til å spille hverandre gode i enda større grad, kan det ha stor betydning for både den enkelte, byen og samfunnet generelt."

Berit Rian, Adm. Dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen


Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling av byer og bygder. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer. I dag finnes det Pådriv-initiativer i Oslo, Trondheim, Arendal og Stavanger.