Hva er Pådriv?

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling av byer og bygder. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer. I dag finnes det Pådriv-initiativer i Oslo, Trondheim, Arendal og Stavanger.

Vil du bli en pådriver i Trondheim?

Bli med å stifte Foreningen Pådriv Trondheim!

Pådriv er en metode som tilnærmer seg byutvikling på en helt ny måte. Ved å skape en nøytral arena der næringsliv, grunneiere, det offentlige og lokalbefolkningen kan møtes og samskape utviklingsprosjekter, skal Pådriv øke hastigheten og kvaliteten på den grønne og bærekraftige utviklingen i byer.

Vi er mange som det siste året har involvert oss i en mulig etablering av Pådriv Trondheim, og i september samlet 40 pådrivere seg for å undersøke om Pådriv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling av Sluppen, Elgeseter og/eller Nyhavna. Konklusjonen fra samlingen var entydig: vi ønsker å etablere Pådriv Trondheim.

Så nå gjør vi det, og har kommet frem til at Pådriv Trondheim skal stiftes som en forening, som eies og drives av de som blir med. Vi ønsker at foreningen stiftes av flest mulig av dere som har vært med så langt og alle dere andre som ønsker å være med fremover.

Vi inviterer deg derfor herved til digitalt stiftelsesmøte av Pådriv Trondheim:


Dato: Onsdag 28.10

Tid: 18.00 - 19.30

Sted: Digitalt (Zoom)

Agenda

  • Noen velvalgte ord

  • Bli kjent med Pådriv og etableringen av Pådriv Trondheim

  • Mulighet for å melde seg inn som Pådriver

  • Stiftere av foreningen signerer stiftelsesdokumenter

  • Neste steg Pådriv Trondheim

Du melder deg på her Påmelding

Formell agenda og saksunderlag oversendes i forkant av stiftelsesmøte til alle påmeldte.

Hilsen prosjektledelsen i etableringsfasen

ved Torstein Langeland, Nit og Karin Lindgård, SoCentral

Ps. Vi vil invitere alle pådrivere til en stiftelsesfest når smittevernregler gir mer rom for en hyggelig fysisk sammenkomst!.

Pådrivsamlingen 17 & 18 september

Etableringsfasen for Pådriv Trondheim ble sparket i gang med en todagers samling den 17. og 18. september. Totalt deltok 44 personer på samlingen som tok de fra Sluppen, gjennom Elgeseter og til Nyhavna. Deltakerne var delt inn i grupper og fikk ved hver lokasjon ulike caseoppgaver hvor en interessent fra området bidro med kjennskap og glød. Hver seanse begynte med paneldebatter og kunnskapsdeling om den aktuelle bydelen.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Hvem står bak oppstarten av Pådriv Trondheim?

En rekke personer har så langt vært involvert i forarbeidet for å etablere Pådriv Trondheim, og følgende virksomheter har bidratt med ressurser.


"Får vi bredden av næringsliv, offentlig sektor, kunnskapsmiljø og sivilsamfunn til å spille hverandre gode i enda større grad, kan det ha stor betydning for både den enkelte, byen og samfunnet generelt."

Berit Rian, Adm. Dir. i Næringsforeningen i Trondheimsregionen


De potensielle områdene

Nyhavna: Kulturaktører, havn og krigsminner/historie

Tenk deg: På Nyhavna vokser kunst i verdensklasse fram side om side med tradisjonell havnevirksomhet og gjenlevninger fra krigens dager. Har du lyst å utforske mulighetene, uttrykkene og aktivitetene en slik bydel trenger?

Nyhavna skal de neste tiårene omskapes til en helt ny sentrumsbydel. Det er det største sentrumsnære arealet som er tilgjengelig for byutvikling. Den vågale og innovative transformasjonen har allerede startet. Her skal industri og havn leve side om side med kultur og innovasjon. Det er vedtatt at Nyhavna skal bli en bærekraftig, levende og attraktiv bydel, og det spirer tanker om en kreativ smeltedigel.

Elgeseter: Studenter, kunnskap og kinderegg

Tenk deg: I Elgeseterområdet gror det fram et klekkeri for nye ideer. Her holder kunnskapens høyborg til, omkranset av et lekent ungdommelig pågangsmot. Har du lyst å være med å utvikle et konglomerat av åpne møteplasser der folk myldrer og deler tanker og ideer?

Elgeseterområdet er byens tyngdepunkt for kunnskap, forskning og innovasjon. Her finner vi allerede tungvektere som NTNU, SINTEF og St. Olavs hospital. 10-15 000 flere studenter og ansatte skal i løpet av de kommende 10 årene finne sitt daglige virke i bydelen. Mange aktører har fått opp øynene for bydelen og har spennende planer i området. Frem mot 2029 skal NTNUs fagmiljøer samles til et bynært campus, og det er ikke uten grunn at valget falt på Elgeseter. Elgesetergates nye utforming vil stå som en fysisk manifestasjon av hamskiftet bydelen gjennomgår. Elgeseter blir et naturlig sentrum for forskning og innovasjon.

Sluppen: Teknologi, fornybar energi og mobilitet

Tenk deg: Sluppen og Star Trek. En high tech bydel med de smarte og nyskapende grepene for framtidens boliger, arbeidsliv og mobilitet. Har du lyst å utforske energisystemene, flyten av folk og de sømløse tjenestene for et hypermoderne byliv?

Sluppen er Trondheims geografiske sentrum og definert som byens sørligste sentrumsområde. Her bindes byen sammen. Området vil bli helt sentralt for de kollektive transportårene og til å bli en naturlig del av kunnskapsaksen. Da får Sluppen en viktig rolle å spille i det sammenhengende området for teknologibedrifter, forskning og undervisning. Et helt nytt bydelssentrum, for alle som kommer til å bosette seg her, kan knytte sammen de store fine grøntarealene i Smidalen og den umiddelbare nærheten til Nidelven. Det er mange spennende muligheter for å videreutvikle disse bydelsegenskapene.

Pådriv er et nettverk – en samfunnsdugnad – som jobber for bærekraftig utvikling av byer og bygder. Med bærekraftig mener vi en byutvikling som er inkluderende, grønn og lønnsom. Pådriv ønsker å bidra til et samfunn hvor det er plass til alle, og hvor det er godt å leve og virke. Pådriv er åpent for personer og virksomheter fra alle sektorer og bransjer. I dag finnes det Pådriv-initiativer i Oslo, Trondheim, Arendal og Stavanger.