Hva skjer?

Idé-slam - 14. april!

Mange sitter med gode ideer for bærekraftig byutvikling. Disse kan dreie seg om nye løsninger, nye prosjekter, nye produkter eller andre initiativ. Ide-slam er en plattform som gjør det mulig å dele dem!

Det kan ofte være vanskelig å bringe en idé ut i livet. Idé-slam hjelper deg i gang. Du trenger ikke ha et ferdig konsept. Ideen kan være stor eller liten. Alt du trenger å gjøre er å snakke om ideen din – og dra nytte av Pådrivnettverkets kompetanse, kunnskap og kontakter!

Konseptet baserer seg på poesi/historie-slam, men dette er selvfølgelig ikke en konkurranse. Målet er å skape en lavterskel møteplass hvor nye ideer kan bli til mer enn bare ideer.

Hver «slammer» får 4 minutter til å snakke om ideen sin – ingen slides eller fancy grafikk tillatt – bare ideen, sånn som den er. Som deltaker oppfordrer vi deg til å sende tanker, tilbakemeldinger, tips om midler og ressurser, forslag til relevante kontakter, invitasjoner til kaffeprater og andre relevante innspill til slammerne.

For «slammere» (de som har en idé):

 • Få innspill på dine ideer.

 • Knytt nye kontakter.

 • Lavterskel møteplass for å sjekke om din ide har noe for seg.

 • Få de riktige koblingene på plass for å utvikle ideen din.

 • Dra nytte av andres kunnskap og kompetanse.

For deltakere:

 • Bidra til Pådrivnettverket med din kompetanse, ditt nettverk og dine innspill!

 • En anledning til å være engasjert frivillig i Pådriv.

 • Få nye kontakter.

 • Bli inspirert og engasjert.

Grunnregler:

 • 1. Ideene skal være direkte eller indirekte tilknyttet bærekraftig byutvikling, som er Pådrivs fokusområde. Programmet settes sammen og deles på forhånd.

 • 2. Alle innspill som sendes til slammere skal være konstruktive.
  Husk at det sitter en ekte person på andre siden av mailboksen, og hvor skummelt det kan være å dele nye ideer med fremmede – vær en alright sparrepartner.

 • 3. Dette behøves vel ikke nevnes, men vi gjør det likevel: Ikke stjel/adopter/lån ideer! Respekter slammerne som opphavseierne til deres egne ideer. Hører du om noe som passer perfekt inn i det du jobber med? – Ta heller kontakt for å få til et samarbeid

Vi er her for å støtte og bygge opp under hverandre. Det er plass og behov for alle i utviklingen av bærekraftige byer.