Pådrivkaffe

Digital Pådriv-kaffe?

Fredag 11. desember

Kl 08:30 - 09:00

Er du nysgjerrig på status og de neste skrittene for Pådriv Trondheim? Kanskje du lurer på om det er none Pådriv aktiviteter og/eller prosjekter på gnag i områdene Sluppen, Elgeseter og Nyhavna?

Meld deg på og motta siste nytt om Pådriv Trondheim, sammen med andre pådrivere!

Ta med egen kaffe!


Stiftelsesmøte

Bli med å stifte Foreningen Pådriv Trondheim!

Pådriv er en metode som tilnærmer seg byutvikling på en helt ny måte. Ved å skape en nøytral arena der næringsliv, grunneiere, det offentlige og lokalbefolkningen kan møtes og samskape utviklingsprosjekter, skal Pådriv øke hastigheten og kvaliteten på den grønne og bærekraftige utviklingen i byer.

Vi er mange som det siste året har involvert oss i en mulig etablering av Pådriv Trondheim, og i september samlet 40 pådrivere seg for å undersøke om Pådriv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling av Sluppen, Elgeseter og/eller Nyhavna. Konklusjonen fra samlingen var entydig: vi ønsker å etablere Pådriv Trondheim.

Så nå gjør vi det, og har kommet frem til at Pådriv Trondheim skal stiftes som en forening, som eies og drives av de som blir med. Vi ønsker at foreningen stiftes av flest mulig av dere som har vært med så langt og alle dere andre som ønsker å være med fremover.

Vi inviterer deg derfor herved til digitalt stiftelsesmøte av Pådriv Trondheim:


Dato: Onsdag 28.10

Tid: 18.00 - 19.30

Sted: Digitalt (Zoom)

Agenda

  • Noen velvalgte ord

  • Bli kjent med Pådriv og etableringen av Pådriv Trondheim

  • Mulighet for å melde seg inn som Pådriver

  • Stiftere av foreningen signerer stiftelsesdokumenter

  • Neste steg Pådriv Trondheim

Du melder deg på her Påmelding

Formell agenda og saksunderlag oversendes i forkant av stiftelsesmøte til alle påmeldte.

Hilsen prosjektledelsen i etableringsfasen

ved Torstein Langeland, Nit og Karin Lindgård, SoCentral

Ps. Vi vil invitere alle pådrivere til en stiftelsesfest når smittevernregler gir mer rom for en hyggelig fysisk sammenkomst!.

Pådrivsamlingen 17 & 18 september

Etableringsfasen for Pådriv Trondheim ble sparket i gang med en todagers samling den 17. og 18. september. Totalt deltok 44 personer på samlingen som tok de fra Sluppen, gjennom Elgeseter og til Nyhavna. Deltakerne var delt inn i grupper og fikk ved hver lokasjon ulike caseoppgaver hvor en interessent fra området bidro med kjennskap og glød. Hver seanse begynte med paneldebatter og kunnskapsdeling om den aktuelle bydelen.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image